Banki udzielające kredytów budowlanych

Banki udzielające kredytów budowlanych

Dziś jeszcze można otrzymać kredyt budowlany w walucie obcej jednak banki zaostrzyły wymagania wobec osób ubiegających się o tego typu pożyczki. Porównując raty jakie należy spłacać przy zaciągnięciu kredytu w polskich złotych w stosunku dom rat kredytu zaciągniętego w euro, możemy stwierdzić, że raty płacone w euro są niższe nawet o sto złotych. Gdy planujemy budowę nowego budynku a nie posiadamy własnych środków na inwestycję lub, gdy nie chcemy angażować posiadanych własnych pieniędzy możemy zaciągnąć bankowy kredyt budowlany. Przed złożeniem wniosku kredytowego powinniśmy się zastanowić nad tym jakiej wysokości kredyt jest nam potrzebny. Banki wciąż kredytują do 110 % inwestycji więc możemy zastanowić się nad rodzajem wykończenia i sposobem wyposażenia. Wobec banku musimy się wykazać wkładem własnym w wysokości 10 % całej inwestycji. Bank może również zażądać zaświadczeń o posiadanych środkach własnych. Poza tym kredytobiorca powinien dostarczyć przyszłemu kredytodawcy świadectwa uzyskiwanych dochodów. W przypadku emerytów są do wyciągi bankowe, na które wpływają emerytury oraz tytuły emerytur. Pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę powinni przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy a osoby prowadzące działalność gospodarcza kopie deklaracji złożonych w Urzędzie Skarbowym oraz zaświadczenia o nie zaleganiu z ratami podatku i składkami ZUS.