Główne obszary budownictwa

Główne obszary budownictwa

Jakie można wyróżnić dziedziny budownictwa ? Najogólniej biorąc, jako budownictwo należy określić stawianie różnego rodzaju budowli, wykorzystywanych później przez ludzi, a niekiedy nawet w praktyce tylko przez zwierzęta (np. przejścia przez autostradę budowane specjalnie dla nich). Oczywiście budownictwo kojarzy nam się głównie ze stawianiem domów, czy to jednorodzinnych, czy też wielorodzinnych. Jest to tzw. budownictwo mieszkaniowe. Jednak równie ważną rolę pełni budownictwo zlecane przez przedsiębiorstwa, czyli budowa różnego rodzaju hal produkcyjnych, magazynów, biurowców. Państwo, często przy współudziale kapitału prywatnego, finansuje także budowle użyteczności publicznej, takie jak stadiony, muzea, dworce. Nie należy też zapominać o tym, że budownictwo obejmuje też tworzenie budowli, które nie są klasycznymi budynkami, to jest nie mają ścian i dachu, a jednak ich istnienie jest niezbędne. Takimi budowlami są przykładowo drogi, wiadukty, mosty, tunele. Ich stawianie jest równie ważne, co budynków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych. Widzimy więc na podstawie tego wyliczenia, iż budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, a ponadto są z nią powiązane w praktyce wszystkie inne ważniejsze dziedziny gospodarki. W budownictwie i usługach mu towarzyszących zatrudnienie znajdują setki tysięcy ludzi.