Korzyści z istnienia centrów handlowych

Korzyści z istnienia centrów handlowych

Z istnienia centrów handlowych korzyści odnoszą bez wątpienia mieszkańcy miast, gdyż zakupy są tam z reguły prostsze, szybsze i tańsze, niż w często kilkunastu sklepach rozsianych po centrum miasta. Stąd też coraz mniej osób odwiedza niewielkie sklepy. Jednak centra handlowe generują również korzyści dla miasta jako ogółu mieszkańców. Pierwsza z tych korzyści ma charakter finansowy, gdyż właściciel danego sklepu płaci do kasy miejskiej należny podatek od nieruchomości. Druga korzyść wynika z tego, że często zdarza się budowanie dużych centrów handlowych na terenach wcześniej opuszczonych, lub też będących nieużytkami. Miasto może zyskać tutaj podwójnie – jeśli teren był jego własnością, uzyskuje pieniądze z tytułu jego sprzedaży, a ponadto zostaje zagospodarowany obszar, na którym nierzadko gromadzili się dotychczas bezdomni, alkoholicy i przestępcy. Nie należy też zapominać o korzyściach, które mogą odnieść wszyscy mieszkańcy, nawet jeśli akurat z tego centrum handlowego nie korzystają. Otóż częste jest, że miasto, wydając pozwolenie na jego budowę, wymaga od inwestora nie tylko stworzenia odpowiedniej drogi dojazdowej, co leży w jego interesie, ale także przebudowania lub odnowienia pobliskiego skrzyżowania. Powstają wówczas dobrej jakości nawierzchnia, dodatkowe pasy ruchu lub sygnalizacja świetlna.