Rozwój budownictwa przemysłowego

Rozwój budownictwa przemysłowego

Ostatnie dwadzieścia lat stało się okresem rozwoju budownictwa. Wzrost ten jednak nie dotyczył wyłącznie budownictwa mieszkaniowego, choć stał się on szczególnie widoczny w podmiejskich miejscowościach, ale także budownictwa przemysłowego. W tym miejscu warto zauważyć, że określenie „przemysłowe”, nie oznacza wyłącznie hal produkcyjnych, magazynów itp., przeznaczonych na cele przemysłowe. Wprost przeciwnie, można powiedzieć, że nowych obiektów przemysłowych nie powstało w tym okresie zbyt wiele, a nawet w centrach miast, zwłaszcza mniejszych, straszą opuszczone i zrujnowane budynki upadłych zakładów przemysłowych. Niesamowicie rozwinął się natomiast szeroko pojęty sektor usług, a także handlu. Choć można przyjąć, że przeciętne przedsiębiorstwo produkcyjne potrzebuje więcej przestrzeni i budynków, niż przedsiębiorstwo usługowe, to jednak wiele usług do swej realizacji potrzebuje odpowiednio dużych lokali. Wyjątkowo mocno natomiast rozwinął się handel. Tutaj powstały całe sieci sklepów wielkopowierzchniowych, które ponadto generowały również budowę parkingów, a nieraz i dróg dojazdowych. Wielkie obroty poszczególnych sieci handlowych, stworzyły też potrzebę budowy wielkich magazynów. Przestrzeń magazynowa stała się niezbędna nie tylko dla tradycyjnych sklepów, ale również dla sklepów internetowych.