usługi remontowo – budowlane

zaciągnąć kredyt budowlany

zaciągnąć kredyt budowlany

Kredyt budowlany na budowę nowego domu mogą uzyskać jedynie te osoby, które posiadają własną działkę budowlana i warunki zabudowy. Jeśli spełnione są te dwa podstawowe warunki można złożyć w banku wniosek kredytowy. Do wniosku powinien być dołączony plan budowy (może być podpisany przez kierownika budowy). Wobec kredytobiorcy stawia się następujące wymagania: udokumentowany stały dochód, zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, oraz adres zamieszkania na terenie Polski. Zdolność kredytową oblicza się na podstawie dokumentów zaświadczających o uzyskanych dochodach. Brana jest pod uwagę średnia z trzech ostatnich miesięcy i z ostatniego półrocza. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza musza dostarczyć również zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu ze składkami (te dwa ostatnie dokumenty potrzebne będą nie do samego wniosku ale do uruchomienia kredytu). W przypadku osób prowadzących działalność banki wymagają również kopiuj ksiąg rachunkowych z okresu ostatnich trzech bądź sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. PO uruchomieniu kredytu zostaje on wypłacany albo w całości albo w transzach (ratach) na konto kredytobiorcy. Spłatę kredytu rozpoczyna się w momencie zakończenia budowy a czas upływający od pierwszej do ostatniej transzy kredytu nazywany jest karencją.

Kredyt budowlany pomaga spełniać marzenia

Kredyt budowlany pomaga spełniać marzenia

Każdy człowiek marzy o własnych czterech kątach. Trzeba jednak przyznać, że to spora i kosztowna inwestycja. Nie każdego na nią stać. Można czasami oszczędzać całe życie, a i tak nie starczy nam pieniędzy na budowę ukochanego domu. Czy istnieje więc jakieś inne rozwiązanie, które pomoże nam spełnić marzenia? Ależ oczywiście, że istnieje. Możemy postarać się o kredyt budowlany. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w szybkim czasie zrealizować swoje pragnienia. Trzeba zauważyć bowiem, że te kredyty są udzielane właśnie na budowę domu. Co prawda otrzymanie takiego kredytu nie jest jednak prostą sprawą. Banki niezbyt chętnie udzielają jakichkolwiek pożyczek. Warto jednak się trochę postarać, bo może być to jedyna okazja do realizacji marzeń. Przede wszystkim musimy mieć stałe źródło dochodów. Dzięki niemu bank może uznać czy posiadamy odpowiednią zdolność kredytową. Jeśli tak, to przyjdzie nam dostarczyć zaświadczenie o zarobkach, kosztorys, plany budowę i być może jakieś inne dokumenty, których będzie sobie życzyła placówka bankowa. Pieniądze, które otrzymamy wynoszą osiemdziesiąt procent wartości całej budowy. Pierwszej spłaty, czyli raty dokonujemy dopiero po miesiącu od sfinalizowania umowy z bankiem. Po spłaceniu całego zaciągniętego kredytu przyjdzie nam zapłacić naliczone w tym czasie odsetki.