Wybór stanu wykończenia

Wybór stanu wykończenia

Jeżeli korzystamy z oferty deweloperskiej zazwyczaj dostajemy informację o tym, w jakim stanie czy też standardzie oddana zostanie w nasze ręce zakupiona nieruchomość. Jeżeli takowy stan nam nie odpowiada możemy za dopłatą go podwyższyć. Istnieje również możliwość zrezygnowania z danego stanu na rzecz mniej zaawansowanego. Tak czy inaczej mamy do czynienia z kilkoma podstawowymi rozwiązaniami. Wyróżnić możemy stan surowy, stan określany, jako deweloperski oraz stan nazywany pod klucz. Uszeregowaliśmy je od tego najmniej zaawansowanego po stan najbardziej zaawansowany. W przypadku stanu surowego możemy dodatkowo wyróżnić stan surowy otwarty jak i stan surowy zamknięty. Tak czy inaczej w stanie surowym dostajemy praktycznie gołe ściany bez podług i ogólnie możemy to określić, jako ściany i dach. W przypadku stanu nazywanego stanem deweloperskim mamy do czynienia z różnym etapem wykończenia. Wszystko zależy od tego, co przez stan deweloperski rozumie dany deweloper. W przypadku standardu pod klucz możemy praktycznie wprowadzać się do takowej nieruchomości. Jest to najwyższy i co za tym idzie najdroższy standard wykończenia takowej nieruchomości. Oczywiście wybierając niższy standard możemy zaoszczędzić, ale takowe oszczędności i tak najprawdopodobniej będziemy zmuszeni wydać na wykończenie takowej nieruchomości.