Zabezpieczenie kredytów na dom

Zabezpieczenie kredytów na dom

W przypadku zaciągania kredytu na budowę domu czy też mieszkania jak i też zaciągania kredytu mieszkaniowego na zakup takowej nieruchomości mieszkalnej musimy wziąć pod uwagę, iż bank oczekuje odpowiednich zabezpieczeń dla tego typu transakcji. W przypadku kredytów budowlanych czy mieszkaniowych naturalnym zabezpieczeniem jest jak nie trudno się domyślić hipoteka nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt w banku komercyjnym. W przypadku kredytów na zakup nieruchomości mieszkalnej nie mamy aż tak wielkich kłopotów z zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem od razu staje się hipoteka kupowanej nieruchomości. W przypadku kredytów na budowę sprawa może być bardziej skomplikowana. Jak się okazuje zabezpieczeniem może być hipoteka, a hipotekę można ustanowić tylko i wyłącznie na nieruchomości, która jest już wybudowana i oddana do użytku. W takim wypadku należy poczekać do zakończenia realizacji danej inwestycji. Jednak do tego czasu bank wymaga innych zabezpieczeń. W takim wypadku mamy do czynienia z tak zwanymi zabezpieczeniami tymczasowymi. Co może być takowym zabezpieczeniem tymczasowym? Otóż może to być lokata bankowa lub też poręczenie osób trzecich. Poza tym, jako zabezpieczenie takowego kredytu możemy traktować hipotekę innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Może to być również ubezpieczeni kredytu.