DOM

zaciągnąć kredyt budowlany


Kredyt budowlany na budowę nowego domu mogą uzyskać jedynie te osoby, które posiadają własną działkę budowlana i warunki zabudowy. Jeśli spełnione są te dwa podstawowe warunki można złożyć w banku wniosek kredytowy. Do wniosku powinien być dołączony plan budowy (może być podpisany przez kierownika budowy). Wobec kredytobiorcy stawia się następujące wymagania: udokumentowany stały dochód, zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, oraz adres zamieszkania na terenie Polski. Zdolność kredytową oblicza się na podstawie dokumentów zaświadczających o uzyskanych dochodach. Brana jest pod uwagę średnia z trzech ostatnich miesięcy i z ostatniego półrocza. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza musza dostarczyć również zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu ze składkami (te dwa ostatnie dokumenty potrzebne będą nie do samego wniosku ale do uruchomienia kredytu). W przypadku osób prowadzących działalność banki wymagają również kopiuj ksiąg rachunkowych z okresu ostatnich trzech bądź sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. PO uruchomieniu kredytu zostaje on wypłacany albo w całości albo w transzach (ratach) na konto kredytobiorcy. Spłatę kredytu rozpoczyna się w momencie zakończenia budowy a czas upływający od pierwszej do ostatniej transzy kredytu nazywany jest karencją.

house_01
Kup dom - 650.000 zł
house_02
Kup dom - 450.000 zł

Znajdz swój wymarzony dom

3 miliony ofert

Miasto: :
Ulica: :
Kod-pocztowy: :
Cena : :
Luxusowe wyposażenie: :
Ile pokoi : :
Ile łazienek : :
Promień lokalizacji : :
   
 • Problemy z pozyskaniem ziemi
 • Pierwsze kroki do własnego domu
 • Główne etapy budowy domu
 • Budowanie osiedli a budowanie domu
 • Początki walki o własny dom
 • Szukanie pomocy u ekspertów
 • Otwartość na pomoc z zewnątrz
 • Rynek wtórny a rynek pierwotny
 • Poszukiwanie własnych pomysłów
 • Szukanie pomocy architektów
 • Duże zadłużenie i duże oszczędności
 • Zaplanowanie domu od początku do końca
 • mieszkania
 • Szkolenia

  Organizujemy szkolenia deweloperskie .

  "Poznań 24.04.2012 Warszawa", więcej info w aktualnościach.

  Biuro nieruchomości "MFFA"

  Sprzedajemy domy w całej polsce , pomagamy we wszystkich formalnościach

  Krzysiek Lew
 • Kontakt z nami

  Zapraszamy do kontaktu:

  adres:Przemyśl,ul.Ignacego Mazowieckiego 3a

 • email:biuro@mffm.pl

  telefon:765-345-345-23

  Copyright Information Goes Here. All Rights Reserved.