Ekologiczne materiały budowlane

Ekologiczne materiały budowlane

W niniejszym artykule zajmiemy się materiałami budowlanymi, które można określić mianem materiałów ekologicznych. W takim wypadku możemy wyróżnić kilka grup materiałów, które z różnych przyczyn możemy nazwać materiałami ekologicznymi. Po pierwsze mogą to być materiały pochodzenia naturalnego. W takim wypadku nie możemy powiedzieć o wykorzystaniu do budownictwa drewna. Jest ono wykorzystywane wszędzie. Mogą to być zwykłe place budowy, jakie znamy z naszych miast i wsi jak i inwestycje wykorzystujące drewno, jako główny budulec. W takich wypadkach drewno pochodzi ze specjalnej wycinki. Chodzi tu o sadzenie lasów właśnie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów budowlanych. W przypadku domów naturalnych do ich budowy używa się nie tylko drewna, ale również innych materiałów naturalnych takich jak trzcina czy słoma. Inną kategorią materiałów ekologicznych są materiały produkowane z odpadów czy wręcz śmieci. Takowy recykling pozwala na ponowne wykorzystanie materiałów, które w innym wypadku zostałyby zniszczone lub zalegałyby na wysypiskach śmieci. Kolejna sprawa to tak zwane materiały energooszczędne. Dzięki nim znacznie możemy zmniejszyć zapotrzebowanie naszego domu na energię. Ma to również swój wymiar ekologiczny. Dlatego też tym podobne budownictwo energooszczędne jest czasem zaliczane do rozwiązań ekologicznych.