Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jeśli będziemy chcieli zapewnić sobie wysoki poziom wykonania robót budowlanych, to należy skorzystać z poziomu, który jest w stanie zapewnić nam inspektor nadzoru budowlanego. To ona odpowiada za wykonywanie w tym kierunku odpowiednich kontroli. Inspektor budowlany pełni bardzo ważną rolę w momencie wykonywania projektu budowlanego. Skupia się na żądaniu od kierownika budowy, kierownika robót dokonania poprawę, ponownego wykonania wadliwe wykonanych robót. Roboty zostają wstrzymane, jeśli ich kontynuacja tworzyłaby pewne zagrożenie, czy spowodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem. Warto jest ustosunkować się do takich etapów związanych z wprowadzeniem w czyn projektu budowlanego. Inspektor budowlany odpowiada jeszcze za wydawanie kierownikowi budowy, kierownikowi robót budowlanych, polecenia, które jest potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Ma to na celu wykonania prób i badań, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, odkrycia robót i elementów zakrytych. Poza tym dzięki temu może dochodzić do sprawnego wykonania działań projektu budowlanego, które wydają się być dla nas bardzo ważne. Trzeba zaznaczyć także, że taki projekt może również podlegać pewnym zmianom. Dlatego prace pewnego obiektu mogą zostać po takiej kontroli budowlanej wstrzymane, a wynika to z konkretnych przyczyn.