Kiedy zbudujemy wszystkie autostrady ?

Kiedy zbudujemy wszystkie autostrady ?

Zanim udzielimy odpowiedzi na powyższe pytanie, zastanówmy się nad tym, co oznacza sformułowanie „wszystkie autostrady”. Oczywiście można ustalić planowaną ich sieć, na podstawie odpowiednich rozporządzeń Rady Ministrów i uchwał rządowych. Jednak tak naprawdę ta sieć jest tylko wykazem niezbędnych połączeń autostradowych, między najważniejszymi miastami w kraju. Już tylko porównując obecny plan budowy z planami tworzonymi kilkanaście lub nawet tylko kilka lat temu, widzimy znaczne rozbieżności między poszczególnymi planami, a faktycznie do tej pory zbudowaną siecią autostrad. Byłoby zresztą jeszcze gorzej pod tym względem, gdybyśmy nie dostali impulsu do rozwoju cywilizacyjnego, a więc także do budowy autostrad, w postaci Euro 2012. Obok takiego impulsu, dostaliśmy też wsparcie materialne, w postaci szczodrego dofinansowania z Unii Europejskiej. Tak więc, mimo wszystko mamy opóźnienia w budowie już planowanych autostrad, a przecież tak naprawdę autostrady powinny łączyć wszystkie większe miejscowości w naszym kraju. Można tu sobie choćby wyobrazić połączenia między miastami wojewódzkimi z czasów przed 2000 r. Jednak można sądzić z dużym prawdopodobieństwem, że taka sieć powstanie dopiero za wiele lat, a może nigdy, gdyż zawsze będziemy cierpieć na niedostatek środków, a ponadto będą ustalane inne priorytety działań państwa.