Kierownik budowy prawa

Kierownik budowy prawa

Ważna jest praca kierownika budowy na danym obiekcie budowlanym. To od niego zależy, jak będzie przedstawiać się taka praca. Dlatego powinniśmy w tym kierunku postarać się o zatrudnienie kierownika, który ma w tym fachu już wysokie doświadczenie. Kierownik budowy posiada własne prawa, z których w momencie pracy jest w stanie z nich korzystać. Zaliczamy do nich występowanie do inwestora o dokonanie zmian w rozwiązaniach projektowych. Muszą być one odpowiednio uzasadnione, na przykład dotyczyć zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienie procesu budowy. W momencie wykonywania obiektu budowlanego może dojść do łączenia funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Do takich działań nie może dojść w żadnym wypadku. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jest sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych w budownictwie, jak i reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawdzenie kontroli zgodności, realizacji z projektem, sprawdzenie pozwolenia na budowę. Inspektor budowlany jeszcze odpowiada za sprawdzenie i odbiór robót budowlanych zakrytych. Także dobrze jest postarać się o dobrej jakości ekipę budowlaną, która przedstawi nam takie usługi na wysokiej jakości.