Niezbędna sieć dróg w Polsce

Niezbędna sieć dróg w Polsce

Duża i utrzymana w dobrym stanie sieć dróg jest niezbędna dla rozwoju gospodarczego każdego państwa. Nimi to bowiem są transportowane towary, które docierają do każdego miejsca, nawet położonego w głuszy, a ponadto przemieszczają się ludzie. Tak jest również i w Polsce. Analizując pokrycie naszego kraju siecią dróg, możemy z zazdrością spoglądać na naszych niemieckich sąsiadów, gdzie każde dwa większe miasta łączy ze sobą autostrada. Oczywiście za opóźnienia w naszym kraju winny jest w dużej mierze miniony ustrój, który spowodował ogólne zapóźnienie cywilizacyjne. Trzeba jednak przyznać, że spora część istniejących dziś dróg asfaltowych, a zwłaszcza obwodnic, powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od tego czasu zbudowano stosunkowo niewiele zupełnie nowych dróg poza miastami. W samych miastach sieć dróg znacznie się powiększyła, ale wynikało to po części z tego, że znacznie wzrósł ich obszar. Swego rodzaju zaniedbanie dróg wojewódzkich i powiatowych wyniknęło z tego, że gros sił i środków poświęcono na budowę autostrad. Decyzja skądinąd była słuszna, lecz praktyka pokazała, że tego typu inwestycje w Polsce są prowadzone znacznie wolniej, niż w krajach zachodnich. Można znaleźć kilka przyczyn tego stanu rzeczy, a nie wszystkie z nich leżą po stronie braku dostępnych środków finansowych.