Plaga grodzenia osiedli

Plaga grodzenia osiedli

Niewątpliwie dla wielu osób istotne jest zamieszkanie na osiedlu w centrum miasta, najlepiej atrakcyjnie położonym. Z takiego osiedla można udać się pieszo na zakupy lub do szkoły, a często nawet do pracy. Jednak powstaje tutaj pewien problem. Mianowicie obecnie w centrach miast zamieszkuje mało ludzi bogatych i szanowanych, często to są ludzie biedni, a niekiedy wręcz z marginesu społecznego. Siłą rzeczy na osiedlach położonych w sferze działania takich ludzi, rośnie zagrożenie przestępczością. Mieszkańcy atrakcyjnych osiedli, zazwyczaj ludzie dobrze sytuowani, znaleźli na to rozwiązanie. Jest nim najczęściej ogrodzenie osiedla, a w dalszej kolejności wynajęcie ochrony. Wstęp na takie ogrodzone osiedle mają tylko jego mieszkańcy lub zaproszeni goście. Oczywiście zwiększa to bezpieczeństwo na nim, ale powoduje też negatywne skutki. Po pierwsze, nie można już zostać niezapowiedzianym gościem. Po drugie, co zresztą ważniejsze, takie grodzenie osiedli powoduje zawłaszczanie przestrzeni publicznej. Często bowiem zdarza się, że obszar ogrodzony wykracza poza bezpośredni teren osiedla i zachodzi na tereny wcześniej ogólnodostępne, przykładowo ulice. Tym samym, szczególnie w dużych miastach, obszar przestrzeni miejskiej, dostępny dla wszystkich, zostaje poważnie ograniczony, co korzystne na pewno nie jest.