Rola budownictwa w gospodarce

Rola budownictwa w gospodarce

Dla wzrostu poziomu życia wszystkich z nas, niezbędny jest rozwój gospodarki. Oczywiście nawet zła sytuacja gospodarcza nie wyklucza tego, iż część społeczeństwa funkcjonuje w nim bez problemu, a nawet się bogaci. Jednakże panująca w całym kraju dobra sytuacja gospodarcza powoduje, że rośnie dochód większości społeczeństwa. Tym samym płacą oni wyższe podatki, a z uzyskanych w ten sposób środków państwo finansuje te obszary swojej działalności, które służą dobru wspólnemu. Wzrost gospodarczy jest stymulowany przez inwestycje przedsiębiorstw, gdyż dzięki nim mogą one zatrudnić większą ilość pracowników, lub też zaoferować im wyższą płacę. Natomiast ci pracownicy, dysponując większą ilością dochodów, mogą kupić większą ilość towarów lub usług, stymulując tym samym kolejne inwestycje przedsiębiorstw. Jednakże, aby przedsiębiorstwa mogły zwiększyć swą produkcję, niezbędne jest stworzenie nowych hal produkcyjnych, miejsc usługowych itp. W tym miejscu ważną rolę odgrywa budownictwo, gdyż jego sprawne działanie umożliwia szybsze zrealizowanie inwestycji. Tutaj pojawia się potrzeba wspierania budownictwa przez państwo, nie drogą dotacji, jak to bywało w minionym ustroju, lecz zmniejszenia obciążeń podatkowych, np. stawki VAT na materiały budowlane, czy też odpisów podatkowych dla osób lub firm budujących nowe nieruchomości.