Transze i ich cele

Transze i ich cele

Bank udzielając nam kredytu na budowę nie udziela nam jednocześnie kredytu zaufania. Co prawda, przy zaciąganiu kredytu na budowę musimy mieć świadomość celu na jaki mają zostać przeznaczone wypłacane nam pieniądze czasem jednak możemy o tym zapomnieć. O prawidłowe wykorzystanie funduszy z kredytu dba bank poprzez ustanowienie finansowania w transzach. Po zakończeniu kolejnego etapu budowy bądź przebudowy, bank dokonuj oceny przeprowadzonych prac (według specyfikacji jaką kredytobiorca dostarcza przed przyznaniem kredytu) i dopiero wtedy wypłaca kolejna transze kredytu. W ten sposób kredytodawca zabezpiecza się przed potencjalnym próbom oszustw i przeznaczaniu kwoty kredytu na inne cele niż budowlane. Jeśli nie wywiążemy się z kolejnych etapów budowy, ban może wstrzymać lub nawet zawiesić na czas nieokreślony wypłatę kolejnych transzy kredytu. Spowalnia to czas inwestycji i może stawiać pod znakiem zapytania całą umowę kredytową. Przedstawiając bankowi plan prac i kolejnych etapów budowy powinniśmy się liczyć z realiami. Oznacza to, że musimy przewidzieć pogodę, zgodnie z panującym w naszym kraju klimatem, możliwości i ograniczenia wykonawców, których zatrudnimy do prac budowlanych oraz zmiany cen materiałów budowlanych. Nadmierny optymizm przy sporządzaniu harmonogramu prac może narazić nas na niepotrzebne problemy.