Wielkie inwestycje budowlane

Wielkie inwestycje budowlane

Warto zauważyć, że wielkim inwestorem w dziedzinie budownictwa jest również państwo. Oczywiście w gospodarce rynkowej państwo nie stawia budynków mieszkalnych, choć może do tego zachęcać w ramach ulg, czy też preferencji podatkowych. Zdarza się również, że budynki mieszkalne, w formie lokali zastępczych, stawiają samorządy. Przeznaczone są one głównie dla eksmitowanych z dotychczasowych mieszkań. Jednakże głównym polem inwestycji państwa w budownictwie nie są budynki, lecz wielkie obiekty budowlane, jakimi są drogi, mosty, czy też wiadukty. Rola państwa w tym wypadku jest nie do przecenienia, gdyż gęsta sieć dróg o dobrej nawierzchni, w tym autostrad, wpływa pozytywnie na gospodarkę. Dzięki tym drogom rozwija się transport, zdecydowanie szybciej i sprawniej dostarczane są towary, co powiększa dochód narodowy. Podobnie, wybudowanie w odpowiednim miejscu wiaduktu lub mostu, może znacząco skrócić dystans do pokonania między określonymi miastami. Duże znaczenie ma też poszerzanie, unowocześnianie i rozbudowywanie dróg w miastach, a także budowa obwodnic. Dzięki temu rzadsze i krótsze są korki, pojawiające się w metropoliach, a samochód stojący w korku nie tylko emituje niepotrzebnie szkodliwe spaliny, ale także obniża produktywność jego kierowcy. W skali tysięcy kierowców, codziennie stojących w korkach, straty z tego tytułu mogą być duże.