Wpływ banków na budownictwo

Wpływ banków na budownictwo

Budownictwo jest bardzo ważną dla każdego kraju dziedziną gospodarki. Stanowi ono koło zamachowe całej gospodarki, jest źródłem wielu inwestycji i daje wiele miejsc pracy. Jednak problemem są bez wątpienia duże środki pieniężne, jakie są wymagane przy realizacji budów. Znalezienie takich środków nie jest możliwe bez współudziału banków. Innymi słowy, muszą one prowadzić odpowiednią akcję kredytową i to zarówno w stosunku do przedsiębiorstw, które potrzebują środków na inwestycje, jak i w stosunku do osób fizycznych, które z kredytów finansują budowę własnych domów. Jednak banki są z natury instytucjami dość ostrożnymi w udzielaniu kredytów. Muszą brać pod uwagę ryzyko kredytowe, czyli możliwość, że przy swojej trudnej sytuacji finansowej klient nie będzie spłacał kredytów. Tym samym skończyło się już udzielanie wszelkich kredytów, w tym także mieszkaniowych i inwestycyjnych, bez dokładnego badania zdolności kredytowej. Taka ocena często wypada negatywnie, co sprawia, że przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne nie posiadają środków na inwestycje. Tak więc nie ulega wątpliwości, że sektor budownictwa rozwijałby się szybciej, gdyby akcja kredytowa banków wobec niego była śmielsza. Jednak trzeba przyznać, że na taką postawę banków wpływa przede wszystkim kryzys gospodarczy, którego jako państwo nie byliśmy w stanie uniknąć.