Zabezpieczenie kredytów budowlanych

Zabezpieczenie kredytów budowlanych

Kredyty budowlane czy też mówiąc ogólnie kredyty mieszkaniowe mają kilka cech charakterystycznych. Przede wszystkim są to zobowiązania długoterminowe. Oznacza to, iż przez dość długi czas będziemy spłacać takowy kredyt. Jednak nie o okresie kredytowania będzie tu mowa, a jak wskazuje tytuł niniejszego artykułu o zabezpieczeniu kredytów budowlanych. Standardowym zabezpieczeniem kredytu budowlanego jest hipoteka nieruchomości, na jaką zaciągamy kredyt. Jednak w przypadku budowy danej nieruchomości nie może być ona zabezpieczeniem, ponieważ hipoteka może zostać ustalona wyłącznie na nieruchomości, która została wybudowana i oddana do użytku. W takim wypadku banki żądają tak zwanego zabezpieczenia tymczasowego, które będzie funkcjonować, jako gwarancja zwrotu kredytu do momentu zakończenia inwestycji i ustanowienia hipoteki. W tym momencie hipoteka stanie się zabezpieczeniem docelowym, a zabezpieczenia tymczasowe przestaną być potrzebne. Co może być takowym zabezpieczeniem tymczasowym? Otóż może to być poręczenie osób trzecich czy poręczenie dewelopera. Poza tym zawsze może to być hipoteka innej nieruchomości. Ciekawym rozwiązaniem jest również użycie lokaty bankowej, jako takowego poręczenia. W innym przypadku możemy nasz kredyt ubezpieczyć i tego typu ubezpieczenie będzie traktowane, jako zabezpieczenie zaciągniętego zobowiązania finansowego.