Zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej

Zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej

Jeśli ktoś się nas zapyta o to, z czym kojarzy się nam miasto, zapewnie staną nad przed oczami osiedla mieszkaniowe. Niewątpliwie jest w tym dużo racji, gdyż z natury rzeczy najważniejszą funkcją miasta jest dawanie schronienia jego mieszkańcom. Jednakże, nawet gdyby ktoś pokusił się o wybudowanie wielkiego osiedla mieszkaniowego w szczerym polu i zamieszkałoby w nim kilkanaście tysięcy ludzi, trudno byłoby nazwać takie miejsce miastem. Nie może ono bowiem funkcjonować bez infrastruktury, której budowa i utrzymywanie w należytym stanie jest jednym z ważniejszych zadań władz miejskich. Co można zaliczyć do tej infrastruktury ? Przede wszystkim drogi, dzięki którym można się poruszać między poszczególnymi dzielnicami, a także z miasta wyjechać i do niego dojechać. Jeśli drogi, to i chodniki, gdyż nie wszyscy są posiadaczami samochodów. Gdy miasto jest duże, takim osobom będzie potrzebna również komunikacja miejska. Przestrzenie między drogami trzeba odpowiednio zagospodarować, tworząc parki, trawniki i kwietniki. Niezbędne jest również istnienie obiektów użyteczności publicznej, z których mogą korzystać wszyscy, takich jak choćby szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, stadiony. Miasto wymaga też obiektów służących ochronie bezpieczeństwa publicznego, jak komisariaty policji, siedziby straży miejskiej, czy też jednostki wojskowe.