Zdobycie kredytu

Zdobycie kredytu

Zdobycie kredytu jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. Placówki bankowe bardzo niechętnie chcą jest przyznawać, zwłaszcza w dobie panującego nieustannie kryzysu. Jeśli jednak uda nam się jakimś cudem spełnić wszystkie określone warunki, pozostaje pytanie, w jaki w ogóle sposób następuje wypłacenie kredytu? Istnieją na to dwa sposoby. Pierwszym jest jednorazowe przelanie całości kwoty na wskazane przez kredytobiorcę konto bankowe. Drugim jest wypłacanie pieniędzy w kilku ratach. Najczęściej w liczbie dwóch, bo to najwygodniejsze rozwiązanie. Pamiętajmy jednak, że taki kredyt budowlany należy odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu musimy, między innymi ustanowić hipotekę, razem z cesją danej polisy ubezpieczeniowej naszej budowy lub nieruchomości. Ponadto obowiązkowa jest cesja praw z dostępnych lokat bankowych oraz wszelkich rachunków terminowych. Bez względu na to czy są one w walucie naszej czy obcej. Do tego dołączyć musimy także poręczenie (według prawa wekslowego), zestaw rejestrowy oraz ubezpieczenie kredytu. Czasami także zdarza się taka praktyka, że bank życzy sobie dostarczenia innych przewidzianych prawem dokumentów. Co więcej, bank może sobie zastrzec w dowolnym momencie formę prawnego zabezpieczenia powziętego przez nas kredytu, wraz z naliczanymi według zawartej umowy, odsetkami.